RSS Feed

Markkinoinnin arvo

16.5.2018 by Samuli

Minkä arvoista markkinointi on? Mikä on markkinoinnin arvonlisä, jolla arvioida yhtiön markkinointimenoja?

Mittaamalla markkinoinnilla tuotetun myynnin ROAS (return on advertising spend), voidaan hahmottaa markkinoinnin lisäarvon tuottokyky. Jos luku on enemmän kuin 1, kannattaa kyseisellä kertoimella investoida mahdollisimman paljon.

Arvonlisä
———–––––––––––––——————
Toimenpiteeseen kohdistuvat kulut

esim.

Konversioiden tuottama myyntikate
———–––––––––––––————————————————
Trafiikin lähteen mediakulut

Toisaalta arvoa mitataan usein spekuloimalla vertailuarvoon syntynyttä korrelaatiota markkinoinnin tapahtuma-aikana. Esimerkiksi osakeannin tai joukkorahoituskierroksen markkinoinnin arvo voitaisiin määrittää yrityksen valuaation vahvistumisena. Tällöin markkinointikampanja nähtäisiin investointina, kun taas siitä poikivana tuottona pidettäisiin arvonnousua.

Joukkorahoitusvaluaatio – edeltävä valuaatio
———–––––––––––––————————————————
Joukkorahoituskampanjan markkinointi-investoinnit euroissa

Joukkorahoituskampanjan onnistuessa yrityksen arvo noussee huimasti suhteessa varattuun markkinointibudjettiin. Sellainen tuottolaskelma ilahduttaisi markkinoijan. Toisaalta onnistuneessa pääomankartuttamiskampanjassa työskenteli ehkäpä myös myyjä, joka klousasi kampanjan aikana yksittäisiä sijoituksia. Unohtamatta toimaria joka kuumeisesti hieroili käsiään koko kampanjan ajan odottaen exittiä. He arvottaisivat saman markkinointi-investoinnin aivan eri tavalla. He voisivat argumentoida, että markkinointi-investointi oli vain ”vakuutusmaksu”, jottei joukkorahoituskierros vain kaatunut puutteelliseen markkinointiin. Tällöin myyjä näkee oman työnsä välttämättömyyden siinä missä toimarikin.

Kun syntyy kinaa siitä kenen panos vaikutti tuottolukemiin parhaiten, ei ole poikkeuksellista kuulla markkinoijan tuloskyvyn kyseenalaistusta. Siksi markkinointia tekevän pitääkin osata hyödyntää sisäisen markkinoinnin keinoja. Luovaa tarinankerrontaa hyödyntäen hän varmistautuu, että johtoryhmässä voimistuu näkemys markkinoinnin tuoman arvonlisän merkittävyydestä. Fiksua on lobata mahdollisimman myönteisen korrelaation tuottava mittari oman toimintansa arvioinnille.

Markkinoinnin arvo on mitattavissa sen itsestään kertovien tarinoiden myyvyydellä.

Siispä jo universaaliksi lujittunut mittari mainostoimistoalalla on mitata liikevaihdon sijaan myyntikatetta. Tarinan arvo on siis se, jonka sen kuulija sille antaa. Jos muuttuja on 1 tai enemmän, on tarina varmasti enemmän kuin epätosi.


Ei kommentteja

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.