RSS Feed

Markkinoinnin arvo

16.5.2018 by Samuli

Minkä arvoista markkinointi on? Mikä on markkinoinnin arvonlisä, jolla arvioida yhtiön markkinointimenoja?

Mittaamalla markkinoinnilla tuotetun myynnin ROAS (return on advertising spend), voidaan hahmottaa markkinoinnin lisäarvon tuottokyky. Jos luku on enemmän kuin 1, kannattaa kyseisellä kertoimella investoida mahdollisimman paljon.

Arvonlisä
———–––––––––––––——————
Toimenpiteeseen kohdistuvat kulut

esim.

Konversioiden tuottama myyntikate
———–––––––––––––————————————————
Trafiikin lähteen mediakulut

Toisaalta arvoa mitataan usein spekuloimalla vertailuarvoon syntynyttä korrelaatiota markkinoinnin tapahtuma-aikana. Esimerkiksi osakeannin tai joukkorahoituskierroksen markkinoinnin arvo voitaisiin määrittää yrityksen valuaation vahrmistumisena, eli voidaan laskea arvonlisä suhteessa tuotto investoinnille.

Joukkorahoitusvaluaatio – edeltävä valuaatio
———–––––––––––––————————————————
Joukkorahoituskampanjan markkinointi-investoinnit euroissa

Sama markkinointi-investointi voitaisiin toisaalta arvottaa myös vain itsensä investoinnin arvoisena ”vakuutuksena”, ettei joukkorahoituskierros kaadu ainakaan puutteelliseen markkinointiin. Tällöin yhtälön lopputulos ei mairittele markkinoijan kykyä tuottaa tuloksia.

Markkinointia tekevän pitää siis osata hyödyntää sisäisen markkinoinnin keinoja ja luovaa tarinankerrontaa hyödyntäen varmistautua, että johtoryhmässä kehittyy näkemys markkinoinnin tuoman arvonlisän merkittävyydestä. Hyvä lobbaa mahdollisimman myönteisen korrelaation tuottavan mittarin toimintansa arvioinnille.

Markkinoinnin arvo on mitattavissa sen itsestään kertovien tarinoiden myyvyydellä.

Siispä jo universaaliksi lujittunut mittari mainostoimistoalalla on mitata liikevaihdon sijaan myyntikatetta. Tarinan arvo on siis laskutusarvo, hinta jonka asikas on sitoutunut työstä kustantamaan.


Ei kommentteja

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.